Kasutustingimused

Arvestades arvukaid võimalusi, mida pakub internet, ja sellega seotud mitmesuguseid ohte, palume teil järgida meie veebisaidi kasutamise järgmisi üldtingimusi, mille oleme teie ja enda kaitseks kehtestanud. Täname mõistva suhtumise eest.

3. Autoriõigused, kaubamärgid ja muud intellektuaalomandi õigused

Kogu meie veebisaidi sisu, muu hulgas tekstid, pildid, graafika ja audio- või videofailid, on meie omand, välja arvatud juhul, kui selgesõnaliselt väljendatakse vastupidist. (Sellega seoses pange tähele hüperlingiga nr 4 seotud avaldust). Seda autoriõigustega kaitstud sisu võib ilma selgelt väljendatud loata kasutada ainult era-, mitte avalikuks või kaubanduslikuks otstarbeks (allalaadimised, paljundamine jne). Sisu võib muuta, tõlkida või muul moel toimetada või töödelda ainult Beiersdorf AG eelneva kirjaliku loaga.
Keelatud on Beiersdorf AG mis tahes registreeritud kaubamärgi või logode loata kasutamine või nende väärkasutamine Uudiste ruumis sõnaselgelt allalaadimiseks ette nähtud  foto- ja videomaterjale võib kasutada tasuta ainult toimetamiseks. Toimetamisel või paljundamisel tuleb fotomaterjalid märgistada allikatähisega „Beiersdorf AG”. 

Pange tähele, et meie autoriõiguste või intellektuaalomandi õiguste mis tahes rikkumisel võivad olla tsiviilõiguslikud ja/või kriminaalõiguslikud tagajärjed. 

1. Isikuandmed

Palun tutvuge meie isikuandmete kaitset puudutava  poliitikaga.

4.Vastutuse välistamine

Käesolev veebisait on ette nähtud kasutamiseks ainult selle riigi elanikele, mille valisite www.beiersdorf.com esilehel, ja kooskõlas kõigi kohalike õigusaktidega. Selle saidi materjalid, sealhulgas tooted, teenused ja teave, ei pruugi olla väljaspool seda jurisdiktsiooni asjakohased või kättesaadavad. Juhul, kui mistahes selle saidi kaudu kättesaadavad või edastatud pakkumised, tooted või teenused on teie poolt valitud riigis kehtivate seadustega keelatud, on nad vastavas ulatuses kehtetud.  Selleks et teid suunataks sobivale saidile, külastage palun veebisaiti www.beiersdorf.com ja valige oma asukoht. Sellel veebisaidil sisalduvat teavet püüti koguda ja kontrollida väga hoolikalt. Siiski ei võta me mingit vastutust selle aktuaalsuse, täpsuse, täielikkuse ja/või kvaliteedi eest.

5. Lõppsätted

Kui käesolevate tingimuste mistahes säte on ebaseaduslik või muutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või mis tahes jurisdiktsioonis jõustamatuks, ei mõjuta see käesolevate tingimuste teisi sätteid selles jurisdiktsioonis. Kui te soovite teatada õigusrikkumistest meie veebisaitidel, võtke meiega ühendust.

2. Kasutustingimuste uuendamine

Pidevate tehniliste ja õiguslike uuenduste tõttu tuleb meil olemasolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta või ajakohastada. Seetõttu kontrollige palun iga kord, kui meie veebisaiti kasutate, millal viimane versioon üles laaditi. Viimast värskendamist teostati 2013. aasta oktoobris..

NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf
ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
Polska

Telefon: +48 61 87 46 100
Faks: +48 61 87 46 001

E-post