Käesolevaga kinnitan, et olen lugenud Beiersdorfi andmekaitse poliitikat ning nõustun tingimustega.