TEIE ANDMETE KAITSMINE ON MEILE OLULINE!

Oleme oma privaatsuspoliitikas teinud muudatusi, mille eesmärk on tagada suurem läbipaistvus selles osas, milliseid andmeid me säilitame, samuti selles osas, miks on need vajalikud meie osutatavate parimate võimalike teenuste tagamiseks. Tehtud muudatused puudutavad eelkõige isikuandmete profileerimise ja töötlemise põhimõtteid.  

Püüdleme oma teenuste ja toimingute pideva parendamise ning isikuandmete kaitsmise poole, seega võib käesolev privaatsuspoliitika muutuda. Seoses sellega soovitame regulaarselt kontrollida selle dokumendi sisu uuendusi.

NIVEAs ei hoolitse me mitte ainult teie naha eest. Samuti peame väga tähtsaks teie isikuandmete kaitset. Sellepärast austame teie privaatsust ja tahame, et teie usaldaksite meid isikuandmete kaitse osas sama palju kui nahahoolduses. Anname teile alati teada, milleks teie andmeid on vaja ja kui kaua me neid hoiame.

 

1. Üldinfo
            1.1. Isikuandmete töötlemine
            1.2. Haldaja
            1.3. Andmesubjektide õigused
            1.4. Andmete avalikustamine asutustele
            1.5. Isikuandmete vastuvõtjad
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine meie veebisaidi külastamisel
            2.1 Cookies (st küpsised)
                        2.1 Cookies (st küpsised)

                        2.1.1 Vajalikud küpsised (tüüp A)

                        2.1.2 Tõhususpõhised ja funktsionaalsed küpsised (tüüp B)

                        2.1.3 Nõusolekul põhinevad küpsised (tüüp C)

                        2.1.4 Kõigi küpsisefailide haldamine ja kustutamine

                        2.1.5 Consentmanager CMP – keskne küpsiste haldusplatvorm

            2.2 Võrgustiku analüüs

                        2.2.1 Google Analytics

                        2.2.2 A/B testimine

            2.3 Sotsiaalmeedia pistikmoodulid

            2.4 Social Login

            2.5 Video YouTube'i portaalis

            2.6 Veebiturundus

                        2.6.1 Google Ads (varem Google Adwords)

                                   2.6.1.1 Google Adsi konversioon

                                   2.6.1.2 Google Adsi taasturundamine

                        2.6.2 Google Remarketing

                        2.6.3 Campaign Manager (varem Doubleclick)

                        2.6.4 Adform

                        2.6.5 (Veebileht) Facebook Custom Audiences („Facebook Pixel”)

            2.7 Google Tag Manager

            2.8 Hüpikaken kampaaniate / uudiskirja / püsikliendiprogrammi jaoks

            2.9 Captcha

3. Muud pakutavad teenused (online ja offline)

            3.1 Kontakt/suhtlus/koostöö

            3.2 Kampaaniad (nt loteriid, uuringud, tootekatsetused)

            3.3 Hinnangud ja arvustused

            3.4 Küsitlused

4. Isikuandmete töötlemisele nõusoleku andmise vaidlustamine või tagasivõtmine

5. Andmesubjekti õiguste teostamine

6. Andmete ohutus

7. Täiendamine ja muutmine

 


 

1. ÜLDINFO

Isikuandmete puutumatuse poliitika eesmärk anda kasutajale ülevaade oma isikuandmete töötlemisest meie veebi ning sellega seotud teenuste kasutamisel. Käesoleva isikuandmete puutumatuse poliitikat kasutatakse kõikidel isikuandmetega seotud veebisaitide või teenuste puhul.


1.1. Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi GDPR) artikli 4 tähenduses on isikuandmed kõik andmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, nt eesnimi, aadress, meiliaadress jne.


1.2. Haldaja
Isikuandmete töötlemise eest vastutav üksus GDPRi artikli 4 punkti 7 tähenduses on: Poznanis asuv ettevõte NIVEA Polska sp. z o.o. (OÜ), aadress: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, Poola (vt meie jalus).
Andmekaitseinspektori kontaktandmed: telefoninumber: +48 61 87 46 100 või inspektori postiaadress: ido[at]beiersdorf.com märkega „andmekaitseinspektorile”.


1.3. Andmesubjektide õigused
Isikuandmete töötlemist puudutava andmesubjektina on teil õigusnormide alusel oma isikuandmetega seoses järgmised volitused:
• juurdepääsuõigus;
• õigus isikuandmeid parandada ja kustutada;
• õigus isikuandmete töötlemist piirata;
• õigus andmeid üle kanda ning 
• õigus vastuväiteid esitada. 


Pealegi on teil õigus esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta järelevalveasutusele. 
Eespoolnimetatud õiguste kasutamisel võime teilt paluda isikut tõendava dokumendi esitamist. Rohkem infot oma andmete töötlemise kohta leiate punktist 3


1.4. Andmete avalikustamine asutustele
Juriidilise kohustuse korral andmete edastamiseks pädevatele asutustele või õiguskaitseasutustele jätame endale õiguse teie isikuandmete avaldamiseks. 


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c (juriidiline kohustus)

Õigusaktidest tuleneva kohustuse korral võib NIVEA edastada teie isikuandmed ka teistele üksustele.

Andmesubjektide isikuandmete edastamiseks (nt meie veebilehele sisselogimisel saadud andmete edastamiseks kolmandate poolte valduses olevatele veebilehtedele või suhtlusportaalidele nagu Facebook või Twitter) on alati vaja teie selgesõnalist nõusolekut.

Valisime ja volitasime väliseid teenusepakkujaid hoolikalt. Nad on saanud meiepoolsed juhised ning neid kontrollitakse regulaarselt.  

Kui pakume koos oma partneritega müügikampaaniaid, loteriisid, lepinguid või samalaadseid teenuseid, siis võime avalikustada teie andmeid ka kolmandate isikutele Lisateavet on võimalik saada andmete esitamise ajal või alltoodud teenuste kirjelduses.

Isikuandmete puutumatusest lähtudes on kõik isikuandmete vastuvõtjad vastavalt märgitud.

 

1.5. Isikuandmete vastuvõtjad
Edastame kogutud andmed töötlemiseks asjakohastele sisemistele osakondadele, Beiersdorfi grupiga seotud üksustele või välistele teenuseosutajatele, lepinguliselt volitatud töötlejatele, ettevõtjale (nt veebimajutajatele, sisuhaldussüsteemiga tegelevatele üksustele, kõnekeskuse tüüpi teenuste pakkujatele, kliendi-/tarbijate halduse teenuste pakkujatele, turundusagentuuridele, postiteenuste osutajatele, transporditeenuste üksustele, teenuste pakkujatele, klientide andmebaasile) vastavalt nõutavate eesmärkide (nt veebilehe/rakenduse kuvamine ning selle sisu konfigureerimine, veebilehel avaldamine, kontakti väljaselgitamine, ärikirjavahetus, klienditeenindus, isiklik konsultatsioon, postipakkide saatmine, reklaamikampaaniate läbiviimine, reklaamimeetmete teostamine). Veebimajutusteenuste või platvormi pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärinevatele andmetele. Asjakohase andmekaitsemeetmena oleme nende teenuste pakkujatega kokku leppinud lepingu tüüptingimuste suhtes kooskõlas GDPRi artikliga 46.  Rohkem infot selle kohta leiate siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_ee


Teie andmed edastatakse meie kliendisuhete haldamise platvormile, millele pääsevad ligi ka teenuste pakkujad tehniliseks toeks ja teabelehtede implementeerimiseks. NIVEA sõltub professionaalsete väliste üksuste toetusest teabelehtede saatmisel ja analüüsil. Selliseid koostööd tegevaid üksusi nimetatakse samuti teie isikuandmete vastuvõtjateks, sest oma teenuste osutamise tõttu on neil juurdepääs andmetele. Teie isikuandmete vastuvõtjad on meie usaldusväärsed partnerid: meediaagentuurid, IT-ettevõtted, reklaamiagentuurid, mahtsaadetiste teenuste osutajad ning veebimajutaja. Kõik eelnimetatud isikuandmete vastuvõtjad tegutsevad ainult meie korraldusel ja kasutavad teie isikuandmeid vaid teabelehega seotud teenuse jaoks. Need ettevõtted on meiega lepinguliselt seotud ja neil ei ole võimalust teie andmete abil saavutada muid eesmärke. 


Õigusaktidest tuleneva kohustuse korral võib NIVEA edastada teie isikuandmed ka teistele üksustele.


Andmesubjektide isikuandmete edastamiseks (nt meie veebilehele sisselogimisel saadud andmete edastamiseks kolmandate poolte valduses olevatele veebilehtedele või suhtlusportaalidele nagu Facebook või Twitter) on alati vaja teie selgesõnalist nõusolekut.


Valisime ja volitasime väliseid teenusepakkujaid hoolikalt. Nad on saanud meiepoolsed juhised ning neid kontrollitakse regulaarselt.  
Kui pakume koos oma partneritega müügikampaaniaid, loteriisid, lepinguid või samalaadseid teenuseid, siis võime avalikustada teie andmeid ka kolmandate isikutele Lisateavet on võimalik saada andmete esitamise ajal või alltoodud teenuste kirjelduses. 


Isikuandmete puutumatusest lähtudes on kõik isikuandmete vastuvõtjad vastavalt märgitud.

 

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE MEIE VEEBISAIDI KÜLASTAMISEL

Kui te külastate või kasutate meie veebisaiti ainult teabe saamiseks, st te ei registreeri end ega esita meile mingil muul viisil teavet, siis me kogume vaid neid isikuandmeid, mida teie brauser edastab meie serverile. Need andmed on tehnilistel põhjustel olulised ja võimaldavad meie veebisaidi kuvamist ning tagavad stabiilsuse ja turvalisuse.


Töötlemiseks kogutud andmed esitame asjakohastele sisemistele osakondadele ning Beiersdorfi grupiga seotud üksustele või välistele teenuseosutajatele, ettevõtjatele (nt veebimajutajatele, sisuhaldussüsteemiga tegelevatele üksustele) vastavalt nõutavatele eesmärkidele (veebilehe kuvamine, selle sisu konfigureerimine). 


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolekut)


2.1 Cookies (st küpsised)
Lisaks eespool nimetatud andmetele kasutatakse teie arvutis meie veebilehe külastamisel küpsiseid ja muid tehnilisi lahendusi (edaspidi „küpsised“). Küpsised on väiksed tekstifailid, mida teie brauser hoiab konkreetsete andmete või pildifailide (nt pikslid) salvestamiseks. Järgmine kord, kui sama seadet (arvutit) kasutatakse meie veebilehe külastamiseks, liigub küpsises olev info meie veebisaidile (oma küpsised) või mõnele teisele leheküljele, kus on samuti küpsised („Kolmandate isikute küpsised“).  


Tänu sellele teabele tuvastab veebisait, et te külastasite seda oma brauseri abil. Me kasutame seda infot, et lehekülge paremini kujundada ja seda teie eelistustega optimaalselt sobitada. Selles osas tehakse kindlaks üksnes küpsised teie seadmes. Seejärel salvestatakse teie isikuandmed ainult pärast teie selgesõnalise nõusoleku saamist. See on tungivalt vajalik pakutavate teenuste kasutamiseks.  


Käesolev veebisait kasutab järgnevaid küpsiseid, mille funktsioon on allpool selgitatud.
• Tehnilised küpsised (tüüp A)
• Jõudlus- ja funktsionaalsusküpsised (tüüp B)
• Nõusolekul põhinevad küpsised – nt turundus (tüüp C)
Rohkem infot seadistatud ja tööriistade kirjelduses rakendatud küpsiste tüüpide kohta leiate meie veebisaidilt isikuandmete puutumatuse jaotisest. Kui see veebisait kasutab küpsiste haldusplatvormi, leiate lisateavet sealt.


2.1.1 Tehnilised küpsised (tüüp A)
Tehnilised küpsised tagavad selle, et meie veebisaiti saab ettenähtud viisil kasutada. Neid küpsiseid kasutame ainult meie. See tähendab, et kõiki oma küpsistes salvestatud andmeid kasutatakse vaid meie veebilehel. 
Tehnilised küpsised on selleks, et registreeritud kasutajana jääte meie veebilehele ja all-lehekülgedele sisselogituks. Tänu sellele ei pea te uuesti lehele sisenemisel end jälle sisse logima.


Tehnilised küpsised  kasutamine ilma teie loata on võimalik. Sellepärast ei saa neid aktiveerida ega inaktiveerida individuaalselt. Kusjuures te võite igal hetkel inaktiveerida küpsisefaile oma brauseris (vaadake allpool).


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b (lepinguga sarnane olukord)


2.1.2 Jõudlus- ja funktsionaalsusküpsised (tüüp B)
Funktsionaalsusküpsised sīkfaili võimaldavad talletada meie veebisaidil eelnevalt edastatud teavet (näiteks registreeritud nime või keele valimist) ning selle teabe põhjal pakkuda teile täiustatud ja isikupärastatud funktsioone. Need küpsised koguvad ja salvestavad ainult pseudonüümset teavet, ning nad ei saa jälgida teie liikumist teistel veebisaitidel.


Tõhususpõhised küpsised koguvad teavet meie veebisaidi kasutamise kohta, et suurendada selle atraktiivsust, sisu ja funktsionaalsust. Need küpsised aitavad meil tuvastada seda, milliseid meie veebilehe all-lehekülgi külastatakse ning mis pakub külastajatele erilist huvi. Kõigepealt registreerime lehekülastuste ja all-lehekülgede külastuste arvu, meie veebilehel kulutatud aja, külastuste järjekorra, otsingusõnad, riigi, piirkonna ning vajaduse korral ka selle linna, kust on tehtud juurdepääs, samuti registreerime veebilehe külastamiseks kasutatavate mobiilseadmete osakaalu. Me registreerime ka liikumised, klõpsamised ning hiirega nihutamised. Tänu sellele saame aru, millised meie veebilehekülje alad pakuvad kasutajatele erilist huvi. Sellel alusel saame paremini kohandada meie veebilehe sisu ning optimeerida pakkumisi. Teie IP-aadress edastatakse ja muudetakse tehnilistel põhjustel üldine automaatselt anonüümseks, tänu millele ei ole võimalik teha järeldusi üksikkasutaja kohta. 

 
Funktsionaalsus- ja jõudlusküpsised on nö „rangelt vajalikud“ küpsised e-privaatsuse direktiivi 2002/58 /EÜ tähenduses, mis ei vaja nõusolekut.

Te võite igal hetkel reguleerida küpsiste seadistusi siin (aktiveerida või inaktiveerida).

Õiguslik alus

GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolekut)

 

2.1.3 Nõusolekul põhinevad küpsised (tüüp C)
Küpsiseid, mis pole tehnilised (tüüp A) ja Jõudlus- ja funktsionaalsusküpsised (tüüp B), nt turundusküpsised, kasutatakse ainult teie selgesõnalisel nõusolekul.
Me jätame endale ka õiguse kasutada küpsiste anonüümsest analüüsist kogutud veebilehe külastajate käitumist iseloomustavat teavet selleks, et reklaamida valitud tooteid meie veebisaitidel. Usume, et te kasutate seda võimalust ja et teie internetikäitumise põhjal kuvatud reklaamid või tekstid vastavad teie huvidele. Seetõttu näete vähem reklaame või sisu, mis teid ei huvita. 


Turundusküpsised tulevad reklaamiproffidelt (kolmandate isikute küpsised) ja neid kasutatakse profileeritud reklaami tarbeks vajaliku veebiinformatsiooni kogumiseks.
Nõusoleku mitteandmine (opt-out) internetireklaamis kasutatud küpsistele 


Paljudes riikides, nt Ameerikas, luuakse tarbijate abil internetireklaamis kasutatavaid mitme isiku küpsisefaile ja ka neid on teil õigus hallata. https://www.aboutads.info/choices/ või ELis:  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
Te võite oma nõusoleku (nõusolekul põhinevate) küpsiste kasutamiseks igal hetkel edasiulatuvalt tagasi võtta läbi asjakohase küpsiste (tüüp C) seadistuse reguleerimise. 
Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolekut)


2.1.4 Kõigi küpsisefailide haldamine ja kustutamine

Te võite oma brauseri seadistada niimoodi, et küpsised ei ilmu automaatselt ja teilt küsitakse nõusolekut iga kord enne küpsiste aktiveerimist.  Te võite igal hetkel kõrvaldada uuesti aktiveeritud küpsised. Te võite lähemalt uurida küpsistega seotud üksikasju, lugedes oma brauserist „Help/Abi“-tekste. 


Palume meeles pidada, et küpsiste inaktiveerimine võib piirata meie veebilehe funktsionaalsust. 

 

2.1.5 Consentmanager CMP – keskne küpsiste haldusplatvorm

Eesmärk/Teave

See veebisait kasutab andmetöötlusele nõusoleku saamiseks ning küpsiste ja võrdväärsete funktsioonide kasutamiseks nõusoleku haldustööriista „consentmanager” (www.consentmanager.net). Tööriista „consentmanager” abil saad soovi korral anda meie veebisaidi funktsioonide kasutamiseks nõusoleku, nt eesmärgiga integreerida väliseid elemente, nagu voogedastuse sisu, statistilised analüüsid, mõõdikud ja isikustatud reklaamid. Tööriista „consentmanager” abiga saad anda või keelata oma nõusoleku kõigi funktsioonide või anda nõusoleku üksikute funktsioonide kasutamiseks. Valitud sätteid saad hiljem muuta. Tööriista „consentmanager” integreerimise põhjuseks on see, et laseme oma veebisaidi kasutajatel ülalmainitu üle ise otsustada. Samuti saame veebisaidi edasise kasutamise osana pakkuda võimalust juba tehtud sätete muutmiseks. Tööriista „consentmanager” kasutamisel töödeldakse lõppkasutaja seadmetest pärit isikuandmeid ja teavet, nt IP-aadresse.

Andmete töötlemisega aitab tööriist „consentmanager” meil täita juriidilisi kohustusi (nt kohustus esitada tõendeid). Meie huvi andmete töötlemisel seisneb selles, et küpsiste ning muude funktsioonide kasutamisel talletatakse kasutajasätted ja eelistused. Tööriist „consentmanager” talletab sinu andmeid niikaua, kuni sinu kasutajasätted on aktiivsed.

Kasutatud küpsised: tüüp A.

Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised” [Link jaotisse 2.1].

Saajad

Edastame kogutud andmed ettevõttesisestele osakondadele töötlemiseks ja teistele Beiersdorfi kontserni kuuluvatele sidusettevõtetele või välistele teenuseosutajatele, lepingulistele andmetöötlejatele (nt majutus, analüütika, toepakkujad) kooskõlas nõutavate eesmärkidega (pakkuda küpsiste nõusoleku haldustööriista). Peamine teenuseosutaja on Consentmanager AB, Rootsi.

Kustutamine

Andmed kustutatakse 13 kuu möödudes. Sinu tehtud valikuid (nõusolek/sätted)

talletatakse üks aasta ja neid saab vaadata siit [Link lehele Küpsiste sätted]. Saad oma valikud alati kustutada, kui kustutad brauseris olevad küpsised.

Õiguslik alus

Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) b (lepinguga sarnane olukord)

Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) c (kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks)
2.2 Võrgustiku analüüs

Eesmärk / Teave:
2.2.1 Google Analytics
See veebisait kasutab Google Analyticsit, ettevõtte Google Ireland Ltd. („Google”) veebisaitide analüüsimise teenust. Google Analyticsi konfiguratsiooni oleme muutnud ainult mõõtmise funktsiooniks, v.a juhul, kui edasiste reklaamifunktsioonide jaoks on antud eraldi nõusolek. Google Analytics kasutab konkreetset küpsist mis on salvestatud kasutaja arvutis ja mis võimaldab meie veebilehe kasutamise analüüsi. Google Analyticsi mõõtmiseks määratud küpsised on esimese osapoole küpsised, mis tähendab, et andmesubjektide küpsiste väärtused on iga kliendi jaoks erinevad (s.t kõigil Google Analyticsi kasutavatel saitidel pole ühte Google Analyticsi küpsise ID-d).  Küpsise kogutud teave veebilehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ja salvestatakse seal.


Soovime rõhutada, et Google Analytics on selles veebilehes laiendatud koodiga „gat._anonymizelp();” mis tagab anonüümse IP-aadresside registreerimise (nn IP-aadressi peitmine). Tänu sellele, et sellel veebilehel muudetakse IP-aadress anonüümseks, on kasutaja IP-aadress Google’i poolt ELis ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides lühendatud. Ainult erandjuhtudel laaditakse terve IP-aadress Google’i serverisse USA-s ja lühendatakse seal.


Google kasutab meie nimel kogutud teavet meie veebilehe kasutamise analüüsiks, aruanneteks veebiliikluse kohta ja lisateenuste osutamiseks seoses veebilehtede ja interneti kasutamisega. Google võib õiguslikel alustel edastada kogutud andmeid ka kolmandatele isikutele või siis, kui need kolmandad isikud töötlevad andmeid Google’i nimel. Google Analyticsi raames veebibrauseri kaudu edastatud IP-aadress ei ühendu teiste Google’i andmetega.

Me kasutame Google Analyticsit oma veebisaidi kasutuse analüüsimiseks ja regulaarseks täiustamiseks. Võime kasutada saadud statistikat oma pakkumise parandamiseks ja et muuta see teie, kui kasutaja jaoks huvitavamaks. Lisaks saame teavet oma saidi toimivuse kohta (näiteks navigatsiooniprobleemide tuvastamiseks).

Google Analyticsi konfiguratsioonis tagasime, et Google saab need andmed kui andmetöötleja ja seepärast ei tohi neid andmeid oma tarbeks kasutada. „Google Analyticsi reklaamifunktsioonide” konfiguratsioon ei sõltu sellest ja seda kirjeldatakse allpool vastavas jaotises, eeldusel, et seda kasutatakse ka sellel veebisaidil.  

Kasutatud küpsised: Tüüp B Lisateabe saamiseks vt Küpsisefailide jaotist.

 

Saajad:
Teave kolmandate isikute kohta: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa,. Google Analyticsi teenusetingimused: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Turvalisuse ja privaatsuse eeskirjade üldine läbivaatamine Google Analyticsis: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ee, ning Google’i isikuandmete puutumatus: https://policies.google.com/privacy?hl=ee.


Edastamine kolmandatesse riikidesse on võimalik. Asjakohase kaitsemeetmena oleme kokku leppinud standardsetes lepingutingimustes vastavalt isikukaitseandmete üldmääruse artiklile 46. Lisateave selle teema kohta avaldatakse siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu_en.

Edasised saajad: Edastame kogutud andmed vastavatele ettevõttesisestele osakondadele töötlemiseks ja teistele Beiersdorfi kontserni kuuluvatele sidusettevõtetele või välistele teenuseosutajatele, lepingulistele andmetöötlejatele (nt platvormi-, majutus-, tugi- ja analüüsiteenuste pakkujad) vastavalt nõutavatele eesmärkidele (analüüside läbiviimiseks). Platvormi/majutuse pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena oleme nende pakkujatega kokku leppinud standardsetes lepingutingimustes vastavalt isikukaitseandmete üldmääruse artiklile 46. Lisateave selle teema kohta avaldatakse siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu_en.

Kustutamine / Vastuväide:

Te saate Google Analyticsi inaktiveerida küpsiste seadetest siin.

   
Kui kasutaja teeb brauseris muudatusi, võib ta takistada küpsiste salvestamist. Samuti võib kasutaja takistada Google‘il andmete kogumist (küpsiste kogutud andmed veebilehe kasutamise kohta, sealhulgas IP-aadress) ja nende andmete töötlemist sel moel, et laadib alla ja paigaldab brauseri tarkvarapistiku veebilehelt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ee.

Kasutatud küpsiste maksimaalne säilitamisaeg: kuni 12 kuud.
Andmete maksimaalne säilitamisaeg: kuni 26 kuud.
Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolekut)

2.2.2 A/B testimine 

Eesmärk / Teave:
See veebisait teostab ka kasutajate käitumise analüüse nn A/B testide abil. Sõltuvalt profiilide seostamise viisist võime erinevatele kasutajatele esitada erineva sisuga veebilehekülgi. Tänu sellele võime oma teenuseid analüüsida, regulaarselt täiustada ja teha kasutajale huvitavamaks.


Küpsistefailid salvestatakse arvutis nende analüüside läbiviimiseks. Sellel viisil kogutud teave salvestatakse ainult serveris (Saksamaal). Tehes brauseris vastavad muudatused, võib kasutaja takistada küpsiste salvestamist.


Enne analüüside läbiviimist töödeldakse IP-aadressid kokkuvõtlikult ja tänu sellele on välditud otsene isiklik kontakt. Google Analyticsi raames veebibrauseri kaudu edastatud IP-aadress ei ühendu teiste Google’i kogutud andmetega.

Kasutatud küpsised: Tüüp B. Lisateabe saamiseks vt Küpsisefailide jaotist.

Saajad:
Teave isikuandmete kaitse kohta on saadaval analüüsiteenuste väliselt osutajalt ELi riikidest.

Kustutamine / Vastuväide:
Kasutatud küpsistefailide maksimaalne säilitamisaeg: kuni 2 aastat (ainult selliste failide puhul, mis on seadistatud sellel veebilehel).
Andmete maksimaalne säilitamisaeg: kuni 25 kuud.


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolekut)


2.3 Sotsiaalmeedia pistikmoodulid
Sotsiaalmeedia pistikmooduleid („pistikmoodulid“) kasutatakse meie internetilehekülgedel. Valikuid „Tee kättesaadavaks“ või „Tee tuttavatele kättesaadavaks“ kasutatakse Facebookis, mille internetilehte: facebook.com haldab Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Iirimaa, vastutab Facebook.com-i eest Euroopas. Pistikmoodulitel on tavaliselt Facebooki logo.
Lisaks Facebookile kasutame pistikprogramme “Twitterilt” (pakkuja: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) ja “Pinterest” (pakkuja: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).


Isikuandmete kaitseks otsustasime oma veebilehel mitte kasutada otseseid sotsiaalmeedia pistikmooduleid. Selle asemel kasutame „Shariff“ lahendust. „Shariffi“ abil võime ise kindlaks määrata, kas ja millised andmed edastatakse sobivale sotsiaalvõrgustiku operaatorile. Seega veebilehe kasutamisel ei edastata andmeid automaatselt sotsiaalvõrgustikesse nagu Facebook, Twitter või Pinterest. Andmed edastatakse sotsiaalvõrgustikele ainult siis, kui kasutaja klõpsab sobiva sotsiaalvõrgustiku nupule. Sellisel juhul brauser alustab ühendamist sotsiaalvõrgustiku serveritega. Klõpsates sobivale nupule (nt „Anna edasi“, „Tee kättesaadavaks“ või „Tee kättesaadavaks tuttavatele“) nõustub kasutaja sellega, et tema brauser loob ühenduse vastava sotsiaalvõrgustiku serveriga ja edastab kasutaja andmeid sotsiaalvõrgustiku operaatorile ja vastupidi. Meil ei ole mõju sotsiaalvõrgustikus kogutud andmete esinduslikkusele ja ulatusele.
Sotsiaalvõrgustik säilitab kasutajate andmeid nende profiilidena ning kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või kasutajatele suunatud veebilehe kujundamisel. Selline andmete kogumine (ka sisselogimata kasutajatelt) on selleks, et tarbijatele ette valmistada ausat reklaami ning teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid sellest, mida teeb kasutaja meie veebisaidil. Kasutajal on õigus keelata oma profiili loomist ja selle õiguse kasutamiseks tuleb võtta ühendust sobiva pistikmooduli operaatoriga. Tänu pistikmoodulile pakume kasutajatele suhtlemisvõimalust sotsiaalvõrgustikus. Niiviisi muudame oma pakkumise paremaks ja huvitavamaks.


Andmeid esitatakse sõltumata sellest, kas kasutajal on pistikmooduli operaatori konto ja kas ta on seal sisse loginud. Kui kasutaja on teatud pistikmooduli juurde sisselogitud, siis seostatakse kogutud andmed otseselt olemasoleva kasutajakontoga. Pärast aktiveerimise nupule vajutamist ja lehe linkimist pistikmooduliga säilitab operaator neid andmeid kasutaja kontol ja avalikustab need kasutaja tuttavatele. Soovitame pärast sotsiaalvõrgustiku kasutamist end regulaarselt välja logida, eriti enne aktiveerimist, sest niiviisi väldite seda, et pistikmooduli operaator seostab teid sotsiaalvõrgustiku profiiliga.
Lähemat infot andmete kogumise eesmärgist ja ulatusest ning nende töötlemise kohta pistikmooduli poolt leiate allpool toodud deklaratsioonides. Allpool toodud leheküljed esitavad kasutajatele lisateavet kasutaja õiguste kohta ja määravad seadistuste valiku isikuandmete privaatsuse kaitsmiseks.


a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php rohkem infot andmete kogumise kohta: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applicationshttp://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=ee.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.
d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/
d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Saksamaa; http://www.xing.com/privacy
e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Saksamaa; https://t3n.de/store/page/datenschutz
f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Edastamine kolmandatesse riikidesse on võimalik. Asjakohase kaitsemeetmena kohalduvad standardsed lepingutingimused vastavalt isikukaitseandmete üldmääruse artiklile 46. Lisateave selle teema kohta avaldatakse siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu_en. 


2.4 Social Login
Kliendikontole registreerumiseks ja sisselogimiseks võib kasutaja autoriseerida oma profiili, kasutades ühte järgnevatest sotsiaalvõrgustikest: Facebook, Twitter või Google.
Selleks on registreerimise või sisselogimise saidil meie veebisaidi poolt hallatud sotsiaalvõrgustike sümbolid. Enne nendega ühenduse võtmist peab kasutaja otseselt andma oma nõusoleku allpool kirjeldatud andmete töötlemiseks ja edastamiseks:


Pärast sobivale sümbolile klõpsamist avaneb uus dialoog, kuhu peab sisse logima sotsiaalvõrgustiku sisselogimise tunnuste abil. Pärast edukat sisselogimist teavitab võrgustik kasutajat sellest, millised andmed meile registreerimise või sisselogimise protsessi käigus autentimiseks edastatakse. Kasutaja nõusolekul andmete edastamiseks täidetakse ettenähtud registri lahtrid edastatud andmetega. Registreerimiseks või sisselogimiseks vajalik teave on kasutaja e-posti aadress.


Kui kasutaja on andnud selgesõnalise nõusoleku andmete kasutamiseks, säilitame ja kasutame neid ettenähtud eesmärkidel (käesolevate) puutumatusnormide raames. Meie poolt loodud kliendikontol ei ole sotsiaalvõrgustiku kontoga mingit muud seost peale autentimisprotsessi.
Kasutaja IP-aadress edastatakse sotsiaalvõrgustikule selleks, et läbi viia autentimisprotsess registreerimise ja sisselogimise eesmärgil. Me ei mõjuta andmete kogumise eesmärki, ulatust ega andmete edasise 
töötlemist sotsiaalvõrgustiku poolt:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php rohkem infot andmete kogumise kohta: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applicationshttp://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=ee.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.


Facebook Connect

Kui veebisaidil on nupp „Ühenda Facebookiga“, võib kasutaja Facebooki sisse logida meie veebisaidil olevate sisselogimistunnuse abil. Peale selle saab Facebook Connecti kasutaja Facebooki profiilile automaatselt edastada teavet selle kohta, mida kasutaja meie saidil teeb. Sel juhul on pärast nupu aktiveerimist kasutajal võimalus anda nõusolek oma andmetele juurdepääsuks Facebookis ning avaldada oma Facebooki profiilis toimingu kohta teavet. Täiendavate andmete kasutamine (nt kontakt e-posti aadressi kaudu) toimub ainult eelneval selgesõnalisel nõusolekul. Peab meeles pidama, et Facebook saab rakenduse või veebisaidi kohta teavet Facebook Connecti kaudu, sealhulgas ka teavet kasutaja tegemistest. Mõnel juhul saab Facebook piiratud hulgal teavet juba enne veebisaidi või rakenduse autoriseerimist. Facebooki-poolse andmete kogumise, edasise töötlemise ja kasutamise eesmärk ja ulatus ning sellekohased kasutajaõigused ja kasutaja privaatsussätete suvandid on sätestatud Facebooki privaatsuspoliitikas:


Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php, lisateave andmete kogumise kohta: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, samuti http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Edastamine kolmandatesse riikidesse on võimalik. Asjakohase kaitsemeetmena kohalduvad standardsed lepingutingimused vastavalt isikukaitseandmete üldmääruse artiklile 46. Lisateave selle teema kohta avaldatakse siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu_en. 

2.5 Video YouTube'i portaalis 
Oleme oma veebilehele kokku kogunud YouTube'i videod, mida hoitakse lehel http://www.YouTube.com ning mida saab taasesitada otse meie veebilehel. Need on kokku kogutud „laiendatud andmekaitserežiimis”, see tähendab, et YouTube'ile ei saadeta mingeid kasutaja andmeid, kui te ei klõpsa mis tahes videole, et seda taasesitada. Allpool nimetatud andmed saadetakse YouTube'ile alles siis, kui kasutaja taasesitab video. Me ei saa sellist andmete ülekannet mõjutada.


Kui kasutaja kuvab veebilehe, saab YouTube teavet kasutaja sisenemise kohta meie veebilehe asjaomasele alamlehele. Lisaks edastatakse käesoleva privaatsuspoliitika jaotises 2 sätestatud andmed. See ei olene sellest, kas kasutajal on YouTube'i konto, mille kaudu ta on sisse loginud, või kasutajakontot ei ole. Kui kasutaja on sisse loginud, seotakse tema andmed otse kontoga. Kui kasutaja ei soovi olla seotud oma YouTube'i profiiliga, tuleb tal enne nupu aktiveerimist välja logida. YouTube säilitab kasutajate andmeid nende profiilidena ning kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või kasutajatele suunatud veebilehe projekteerimise eesmärgil. Selline hindamine tehakse eelkõige selleks (isegi sisselogimata kasutajate puhul), et tagada kasutajatele suunatud reklaam ja teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid kasutaja tegevusest meie veebilehel. Kasutajal on õigus esitada sellise profiili loomise suhtes vastuväide, kusjuures selle õiguse kasutamiseks tuleb ühendust võtta YouTube'iga.


Lisateavet YouTube'i-poolse andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta saab privaatsuspoliitikast. Sealt leiab ka lisateavet oma õiguste ja seadete suvandite kohta, et kaitsta oma privaatsust:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy;

Edastamine kolmandatesse riikidesse on võimalik. Asjakohase kaitsemeetmena kohalduvad standardsed lepingutingimused vastavalt isikukaitseandmete üldmääruse artiklile 46. Lisateave selle teema kohta avaldatakse siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu_en. 


2.6 Veebiturundus


2.6.1 Google Ads (varem Google Adwords)


Eesmärk / Teave:
2.6.1.1 Google Adsi konversioon 
Kasutame Google Adsi teenuseid, et tõmmata tähelepanu meie ahvatlevatele pakkumistele reklaamimaterjalide abil (nn Google Ads) välistel veebilehtedel. Reklaamikampaaniate käigus kogutud andmete põhjal saame hinnata, kui õnnestunud kasutatud reklaamivahendid olid. Soovime näidata teile reklaame, mis teile huvi pakuvad, ning muuta meie veebileht teile huvitavamaks ja saavutada mõistlikud reklaamikulud. 
Reklaamimaterjalid edastab Google nn reklaamiserverite (Ad Servers) abil. Selleks kasutame serveri küpsiseid, mille abil on võimalik mõõta teatud parameetrite, nt reklaamide paigutamine või kasutajate klõpsud, tarbijateni jõudmise edukust. Kui sisenete meie veebilehele Google’i reklaami kaudu, talletab Google Ads küpsisefaili teie seadmes. Need küpsisefailid aeguvad tavaliselt 30 päeva pärast ja ei ole mõeldud teie identifitseerimiseks. Nende küpsisefailide jaoks salvestatakse väärtuste analüüsimiseks harilikult unikaalne küpsise identifikaator, kuvamiste arv ühe reklaamipaigutuse kohta (sagedus), viimane kuvamine (oluline konversiooni jaoks pärast kuvamist) ja opt-out-teave (märkimine, milline kasutaja ei soovi, et teda edaspidi lisatakse). 
Need küpsisefailid võimaldavad Google’il teie brauseri ära tunda. Kui kasutaja külastab konkreetseid lehti Google Adsi kliendi veebilehel ja salvestatud küpsised ei ole tema seadmes veel aegunud, saavad Google ja klient tuvastada, et kasutaja on klõpsanud reklaamile ja sellele lehele ümber suunatud. Igale Google Adsi kliendile on omistatud erinev küpsis. Seetõttu ei saa küpsiseid mõõta nende klientide veebilehtede abil. Me ei kogu ega töötle eespool nimetatud reklaamivahendite abil mingeid isikuandmeid. Saame Google’ilt vaid statistilisi analüüse. Nende hinnangute põhjal oleme võimelised hindama, millised kasutatud reklaamivahenditest on eriti tõhusad. Me ei saa mingeid muid andmeid, mis on seotud reklaammaterjalide kasutamisega, eelkõige ei saa me kasutajaid selle teabe põhjal tuvastada.


Tänu kasutatud turundustööriistadele alustab teie brauser automaatselt ühenduse loomist Google’i serveriga. Me ei saa kuidagi mõjutada selle tööriista abil Google’i poolt kogutud andmete ulatust ja edasist kasutamist, seetõttu teavitame teid vastavalt meie teadmistele. Reklaami konversioonide ühendamise kaudu saab Google teavet, et olete Internetis käivitanud asjaomase osa meie väljapanekust või klõpsanud meie reklaamil. Kui olete registreerunud mõnes Google’i teenuses, võib Google teie külastuse teie kontoga seostada. Isegi kui te ei ole registreerunud üheski Google’i teenuses või ei ole sisse logitud, on võimalik, et võrguteenuse pakkujad võivad saada ja talletada teie IP-aadressi.


2.6.1.2 Google Adsi taasturundamine 
Kasutame Google Adsi teenustes taasturundamise funktsiooni. Taasturundamisfunktsioon võimaldab meil esitleda meie veebilehe kasutajatele nende huvidel põhinevaid reklaame Google’i reklaamvõrgustikku kuuluvate teiste veebilehtede põhjal (Google’i otsingumootoris või YouTube’is, nn Google Ads, või teistel veebilehtedel). Selleks analüüsitakse kasutajate omavahelist suhtlemist meie veebilehel, nt millised pakkumised pakkusid kasutajale huvi, et oleks võimalik kuvada kasutajatele suunatud reklaame isegi siis, kui meie kodulehte külastatakse teiste veebilehtede kaudu. Selleks talletab Google kasutajate, kes külastavad teatud Google’i veebilehti või veebilehti Google Display Networki võrgustikus, brauserites ühe arvu. Seda arvu tuntakse „küpsisena“ ja kasutatakse nende kasutajate külastuste registreerimiseks. Seda arvu kasutatakse brauseri kordumatuks tuvastamiseks kindlas seadmes ja mitte isiku identifitseerimiseks; isikuandmeid ei salvestata. 

Kasutatavad küpsised: Tüüp C. Lisateabe saamiseks vt lõiku Küpsised

Saajad:

Lisateavet Google’i-poolse andmete kogumise ja töötlemise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast. Sealt leiate täiendavat teavet oma õiguste ja suvandite seadmise kohta oma privaatsuse kaitsmiseks:
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;

Edastamine kolmandatesse riikidesse on võimalik. Asjakohase kaitsemeetmena kohalduvad standardsed lepingutingimused vastavalt isikukaitseandmete üldmääruse artiklile 46. Lisateave selle teema kohta avaldatakse siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu_en. 

Teise võimalusena leiate lisateavet Network Advertising Initiative’i (NAI) veebilehelt http://www.networkadvertising.org

Kustutamine / Tühistamine:
Saate vältida oma osalemist jälgimisprotsessis erinevatel viisidel: a) brauseri asjakohase seadistamisega, eelkõige kolmandate isikute küpsisefailide keelamisega – sel juhul ei saa te kolmandatelt isikutelt mingeid reklaame; b) küpsiste inaktiveerimisega konversiooni jälgimise otstarbel, seadistades oma brauseri nii, et domeen blokeerib küpsised (www.googleadservice.com, https://www.google.pl/settings/ads). See seade kustutatakse koos küpsiste kustutamisega; c) huvidel põhinevate reklaamide inaktiveerimisega, mis on veebilehel http://www.aboutads.info/choices kättesaadava iseregulatsioonikampaania „About ads“ osa. See seade kustutatakse koos küpsisefailide kustutamisega; d) reklaamide püsiva inaktiveerimisega Firefoxis, Internet Exploreris või Google Chrome’i brauseris lingi http://www.google.com/settings/ads/plugin abil; e) oma küpsiste eelistuste asjakohase seadistamisega (klõpsake siia). Pange tähele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik täielikult kasutada kõiki selle pakkumise funktsioone. 

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi poolt määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolekut)

2.6.2       Google Analyticsi reklaamifunktsioonid

See veebisait kasutab peale tavapäraste funktsioonide ka Google Analyticsi laiendatud funktsioone (Google Analyticsi reklaamifunktsioonid). Sellel veebisaidil rakendatud Google Analyticsi reklaamifunktsioonid hõlmavad järgmist:

·       Google Display-võrgustiku näitamiste aruandlus

·       Google Analyticsi demograafia ja huvide aruandlus

·       integreeritud teenused, mis nõuavad, et Google Analytics koguks andmeid reklaamimise eesmärgil, sh andmete kogumine reklaamiküpsiste ja identifikaatorite kaudu

Seetõttu kasutame oma veebisaidi optimeerimiseks koos esimese poole küpsiseid (nt Google Analyticsi küpsiseid) ning Google'i reklaamiküpsiseid ja identifikaatoreid.

Selles jälgimisprotsessis saate osalemist takistada mitmel viisil: a) seadistades oma brauseri tarkvara; b) Google'i reklaamiseadete kaudu aadressil https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; c) seadistades oma küpsiste eelistused (klõpsake siin]. Samas arvestage, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki selle pakkumuse funktsioone täielikult kasutada.

Kasutatud küpsised: tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised

Küpsise kehtivusaeg: kuni 12 kuud (kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta).

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).2.6.3 Adform

Eesmärk / Teave:
See veebisait kasutab Adform A/S Denmarki veebiturundustööriista Adform. Adform kasutab küpsiseid kasutajate jaoks asjakohaste reklaamide kuvamiseks, kampaaniate toimivusaruannete parandamiseks või selleks, et kasutaja ei näeks sama reklaami mitu korda. Adform kasutab küpsiste ID-d, et jälgida, milliseid reklaame millises brauseris kuvatakse, ning vältida nende korduvat kuvamist. Lisaks võib Adform kasutada küpsiste ID-sid reklaamipäringutega seotud konversioonide kogumiseks. See on nii näiteks juhul, kui kasutaja näeb Adformi reklaami ja külastab hiljem sama brauseri kaudu reklaamija veebisaiti ning ostab sealt midagi. Adformi küpsised ei sisalda isiklikku teavet, nagu e-posti aadressi, nime või aadresse.


Pärast meie veebisaidi külastamist loob teie brauser automaatselt otseühenduse Adformi serveriga. Lisaks sellele võimaldavad Adformi küpsised meil aru saada, kas te viite lõpule teatud toimingud meie veebisaidil (veebisaitidel) pärast mõne meie kuva- või videoreklaami vaatamist Adformis või mõnel muul platvormil Adformi kaudu või sellel klõpsates (konversioonide jälgimine). Adform kasutab seda küpsist, et mõista, millise sisuga olete meie veebisaidil (veebisaitidel) suhelnud, et teile hiljem sihitud reklaame saata.

Kasutatavad küpsised: tüüp C. Lisateabe saamiseks vaadake küpsiste jaotist https://www.nivea.ee/uksikasjad/cookie-settings.

 

Saajad:

Lisateavet Adformi kohta leiate veebisaidilt https://site.adform.com/,  andmekaitse kohta Taani ettevõttes Adform A/S veebisaidilt: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Kustutamine / Tühistamine:
Te saate oma osalemist selles jälgimisprotsessis takistada mitmel viisil: a) kui seadistate oma brauseri tarkvara vastavalt, eriti kui tõkestate kolmandate osapoolte küpsised, ei saa te kolmandatelt pakkujatelt reklaame; b) desaktiveerides Adformi küpsised oma brauseri kaudu veebisaidil
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/; c), seadistades oma küpsiste eelistused vastavalt (klõpsake siia).

Küpsise eluiga: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult küpsiste kohta, mille on seadnud asjaomane veebisait).

Andmete maksimaalne säilitusaeg: kuni 13 kuud.

Õiguslik alus: art. 6 (1) a, isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM) (nõusolek).2.6.4 (Veebisaidi) Facebooki kohandatud sihtrühmad / konversioon („Facebooki piksel”)

Teave/eesmärk:

Sellel veebisaidil kasutatakse sotsiaalvõrgustiku Facebook nn Facebooki pikslit ja “Conversion API”  järgmistel eesmärkidel:

•          Facebooki (veebisaidi) kohandatud sihtrühmad

Kasutame Facebooki pikslit ja “Conversion API”  uuesti turustamise eesmärgil, et saaksime teiega uuesti 180 päeva jooksul ühendust võtta. See võimaldab meil kuvada huvipõhiseid reklaame („Facebooki reklaame“) veebisaidi kasutajatele, kui nad külastavad sotsiaalvõrgustikku Facebook või muid veebisaite, kasutades ka seda tööriista. Sel viisil saame kuvada teile huvipakkuvat reklaami, et muuta meie veebisait või pakkumised teile huvitavamaks.

 

•          Facebooki teisendamine

Kasutame ka Facebooki pikslit ja “Conversion API” tagamaks, et meie Facebooki reklaamid vastavad kasutajate võimalikule huvile ega ole häirivad. Facebooki piksli abil saame jälgida Facebooki reklaamide tõhusust statistilistel ja turu-uuringu eesmärkidel, vaadates, kas kasutajad suunati pärast Facebooki reklaamil klõpsamist meie veebisaidile (nn. „teisendamine“).

 

Tänu kasutatavatele turundustööriistadele loob teie brauser automaatselt („Facebook Pixel” ja „Coversion API”) otseühenduse Facebooki serveriga niipea, kui olete nõustunud küpsistega, mille puhul on vajalik teie nõusolek. Facebooki piksli ja „Conversion API” integreerimise kaudu saab Facebook teavet selle kohta, et olete vaadanud meie veebisaiti internetis või klõpsanud meie reklaamile. Kui registreerusite läbi Facebooki teenuse, saab Facebook määrata külastuse teie kontole.

Nende andmete töötlemine Facebooki poolt toimub Facebooki andmepoliitika raames. Eriteavet ja üksikasju Facebooki piksli ja „Conversion API” ja selle funktsionaalsuse kohta leiate ka Facebooki abijaotisest.

Kasutatud küpsised: tüüp C. Lisateavet vt küpsiste jaotisest [Link küpsiste jaotisele 2.1].

Saajad

Ühine vastutav töötleja

Andmete kogumise ja edastamise eest selles protsessis vastutame koos ettevõttega Facebook Ireland Ltd, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (Facebook). See kohaldub järgmistele eesmärkidele:

• individuaalsete või sobivate reklaamide loomine ning nende optimeerimine;

• kommerts- ja tehinguga seotud sõnumite edastamine (nt Messengeri kaudu). Seetõttu ei kuulu järgmised protsessid ühise vastutuse alla:

• protsessi eest, mis toimub pärast kogumist ja edastamist, vastutab ainult Facebook;

• aruannete ja analüüside koostamine koondatud ja anonüümsel kujul toimub töötlejana ja on seega meie vastutus.

Oleme sõlminud Facebookiga vastava lepingu ühiseks vastutuseks, mida saab vaadata siit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Selles lepingus määratletakse vastavad kohustused isikukaitseandmete üldmääruses sätestatud kohustuste täitmiseks seoses ühise vastutusega.

Vastutava töötleja ja Facebooki andmekaitseametniku kontaktandmed leiate siit: https://www.facebook.com/about/privacy.

Oleme Facebookiga kokku leppinud, et Facebooki saab kasutada kontaktpunktina andmesubjektide õiguste teostamisel (vt punkt 1.3). Ilma et see piiraks eeltoodut, ei ole andmesubjektide õiguste jurisdiktsioon piiratud.

Lisateavet, kuidas Facebook isikuandmeid töötleb, sh selle õigusliku aluse ja andmesubjektide õiguste kohta leiate siit: https://www.facebook.com/about/privacy. Edastame andmeid ühise vastutuse piires lähtudes õigustatud huvist vastavalt isikukaitseandmete üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

Lisateavet andmeturbe tingimuste kohta leiate siit: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms ja tavapäraste lepingutingimuste alusel töötlemise kohta siit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Edasised saajad

Edastame kogutud andmed vastavatele ettevõttesisestele osakondadele töötlemiseks ja teistele Beiersdorfi kontserni kuuluvatele sidusettevõtetele või välistele teenuseosutajatele, lepingulistele andmetöötlejatele (nt platvormi-, majutus-, tugi- ja analüüsiteenuste pakkujad) vastavalt nõutavatele eesmärkidele (reklaami kuvamiseks ja analüüside läbiviimiseks). Platvormi/majutuse pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena oleme nende pakkujatega kokku leppinud standardsetes lepingutingimustes vastavalt isikukaitseandmete üldmääruse artiklile 46. Lisateave selle teema kohta avaldatakse siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_enDeletion/withdrawal:

Funktsiooni „Facebooki kohandatud sihtrühmad” saab inaktiveerida küpsiste seadetes [Link] ja sisseloginud kasutajad saavad seda teha siin: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi poolt määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:

isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek)

 

2.6.5 ANDMEHALDUSE PLATVORM (SALESFORCE AUDIENCE STUDIO/KRUX)

Teave / eesmärk

See veebisait kasutab tööriista veebisaidi külastajate tsentraliseerimiseks ühel platvormil, et segmentida kasutajaid kampaaniate jaoks ja saada teavet kampaania toimivuse kohta. Külastajate eristamine põhineb kordumatul ID-l (küpsised või kohalik salvestusruum). Samuti annab tööriist võimaluse, et meie veebisaidi külastuse põhjal saab avaldada individuaalset toote- ja turundusteavet kolmandate osapoolte veebisaitidel. Andmed võivad sisaldada teavet selle kohta, kuidas kasutaja veebisaidile tuli ja kuidas kasutaja sellega suhtleb. Brauserid saadavad automaatselt igale kasutaja külastatavale veebisaidile teatud standardset teavet, näiteks IP-aadressi, brauseri tüübi ja keele seaded, juurdepääsuajad ja veebisaitide aadressid. Lisaks annab tööriist võimaluse ühendada veebisaidi külastajate andmed (ka seadmeülesed) meie registreeritud kasutajatega, kui nad on sisse logitud ja kasutaja on selleks nõusoleku andnud.

Lisateavet leiate siit: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/

Kasutatud küpsised: tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest Küpsised.

Saajad
Samuti edastame kogutud andmed töötlemiseks seotud siseosakondadele ja teistele sidusettevõtetele Beiersdorfi kontsernis või välistele teenuseosutajatele, lepingulistele töötlejatele (nt platvormi-, majutus-, tugi- ja analüüsiteenuste pakkujad) vastavalt nõutavatele eesmärkidele (kampaania kuvamise, segmentimise, kasutajaandmete ühenduse ja analüüsi teostamiseks). Peamine teenuse pakkuja on salesforce.com Germany GmbH, Saksamaa. Platvormi ja hostimise pakkujatel on juurdepääs isikuandmetele kolmandast riigist (riikidest väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda). Asjakohase kaitsemeetmena oleme nende pakkujatega kokku leppinud standardsetes lepingutingimustes vastavalt GDPR-i artiklile 46. Lisateavet selle teema kohta leiate siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Kustutamine ja tühistamine  
Selle tööriista kogutavad isikuandmed kustutatakse 6 kuu jooksul pärast tegevusetust. Nõusoleku saab tulevikus küpsiste seadetes tühistada (klõpsake siin) Registreeritud kasutajate puhul ja vastava nõusoleku korral võivad andmed olla seotud nende tarbijaprofiiliga. Seejärel kohaldatakse vastava tarbijaprofiili kustutamiseeskirju (nt püsikliendiprogramm).

Küpsiste eluiga: kuni 6 kuud (see kehtib ainult selle veebisaidi poolt määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:
art. 6 (1), isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM) (nõusolek)

2.6.6 Floodlighti tegevus/DV360

Teave ja eesmärk
See veebisait kasutab DV360 Floodlighti silti, et mõõta meie reklaamikampaaniate tõhusust, piirata teile konkreetse reklaami näitamise sagedust ning kuvada ainult teie ja teie huvidel põhinevaid reklaame. Eelkõige kogutakse ja salvestatakse teavet reklaamide kohta, millel klõpsate, samuti teie varasema kasutaja käitumise kohta kolmandate isikute veebisaitidel. Google kasutab küpsise ID-d, et salvestada, milliseid reklaame millises brauseris kuvatakse, ja võib seega takistada nende kuvamist üle ühe korra. Peale selle saab Google küpsiste ID-de abil salvestada nn konversioone, mis on seotud reklaamipäringutega. See juhtub näiteks siis, kui kasutaja näeb Google’i reklaami, läheb hiljem sama brauseri abil meie veebisaidile ja ostab sealt midagi. Küpsised ei sisalda isikuandmeid, nagu e-posti aadressid, nimed või aadressid. 

Kasutatavate turundustööriistade tõttu loob teie brauser automaatselt Google’i serveriga otseühenduse. Floodlighti sildi integreerimise kaudu saab Google teavet selle kohta, et olete meie veebisaidi vastava osa avanud või meie reklaamil klõpsanud.  

Peale selle võimaldavad kasutatavad Floodlighti sildid meil mõista, kas teete meie veebisaidil toiminguid pärast seda, kui olete mõnel muul platvormil mõne meie esitlus- või videoreklaami avanud või sellel klõpsanud (konversioonide jälgimine). Google kasutab seda küpsist, et mõista, millise sisuga olete meie veebisaitidel suhelnud, et saata teile hiljem sihitud reklaame. 

Kasutatud küpsised: tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised“  

Saajad
Edastame kogutud andmed töötlemiseks siseosakondadele ja teistele Beiersdorfi kontserni sidusettevõtetele, välistele teenuseosutajatele või lepingulistele töötlejatele (nt platvormihalduse pakkuja, analüüsiteenuse osutaja) nõutavatel eesmärkidel (reklaamikampaania haldamine). Peamine teenuseosutaja on Google Ireland Ltd, Iirimaa. Platvormi/majutuse pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena oleme nende pakkujatega kokku leppinud standardsetes lepingutingimustes kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Lisateavet selle teema kohta leiate siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Kustutamine ja tühistamine
Oma osalemist saate selles jälgimisprotsessis takistada mitmel viisil: a) seadistades oma brauseri tarkvara, eelkõige keelates kolmandate isikute küpsised, et mitte saada kolmandatest isikutest pakkujatelt reklaame; b) installides Google’i pakutava pistikprogrammi https://www.google.com/settings/ads/plugin c) lülitades oma brauseris küpsised aadressil http://www.aboutads.info/choices välja d) määrates oma küpsiste eelistused

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek)


2.7 Google Tag Manager
Veebileht kasutab Google Tag Manageri. See teenus võimaldab hallata veebilehe märgendeid kasutajaliidese abil. Google Tool Manager rakendab ainult märgendeid. See tähendab, et mingeid küpsisefaile ei kasutata ja mingeid isikuandmeid ei koguta. Google Tool Manager aktiveerib muid märgendeid, mis omakorda koguvad vajaduse korral andmeid. Google Tool Manager ei saa aga nendele andmetele juurdepääsu. Kui inaktiveerimine toimus domeeni või küpsisefaili tasemel, kehtib see kõikide jälgimismärgendite puhul, kui neid rakendatakse Google Tag Manageris.

 

2.8 Hüpikaken kampaaniate / uudiskirja / püsikliendiprogrammi jaoks

 Eesmärk / Teave

Sellel veebisaidil kasutatakse hüpikfunktsioone, et pakkuda teile kiiret ja lihtsat võimalust kampaaniates osalemiseks või uudiskirjade / püsikliendiprogrammide tellimiseks. Iga kampaania / uudiskirja / püsikliendiprogrammi otstarvet kirjeldatakse ühes alljärgnevatest jaotistest ja see ei sõltu selle hüpikfunktsiooni pakkumisest.

Mõnikord kasutame funktsioone tagamaks, et näete neid hüpikaknaid ainult teatud tingimustel, nt näete hüpikaknaid ainult meie veebisaidi esmakordsel külastamisel või nii sageli, kui hüpikaknaid kuvatakse.

Kasutatud küpsised Tüüp b. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised”.

Saajad

Edastame kogutud andmed vastavatele ettevõttesisestele osakondadele töötlemiseks ja teistele Beiersdorfi kontserni kuuluvatele sidusettevõtetele või välistele teenuseosutajatele, lepingulistele andmetöötlejatele (nt majutus, tugi, analüütika pakkuja) vastavalt nõutavatele eesmärkidele (soovitud kampaaniate/uudiskirja/programmi elluviimiseks). Platvormi/majutuse pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena oleme nende pakkujatega kokku leppinud standardsetes lepingutingimustes vastavalt isikukaitseandmete üldmääruse artiklile 46 või nad omavad. Lisateave selle teema kohta avaldatakse siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu_en.

Kustutamine / Vastuväide

Sisestatud andmete kustutamine sõltub kampaaniast / uudiskirjast / püsikliendiprogrammist, nagu allpool on kirjeldatud.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 12 kuud, üldjuhul 30 päeva (see kehtib ainult selle veebisaidi poolt määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:

isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) f (kui töötlemine toimub vastavalt ülal kirjeldatud õigustatud huvile) 

 

2.9 Captcha

Eesmärk ja teave

See veebisait kasutab erijuhtudel Google‘i turvasüsteemi reCAPTCHA v2, et vältida tekstiväljade kasutamist automatiseeritud programmide/botide poolt. See aitab toetada meie veebisaidi turvalisust ja vältida kasutajatele rämpsposti saatmist. See on ka meie õigustatud huvi ja täidab meie juriidilist kohustust.

Kogutud andmed on riist- ja tarkvarateave, nagu näiteks andmed seadme ja rakenduse kohta, ning tervikluse kontrollimise tulemused. Need andmed saadetakse aadressile Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Google ei kasuta neid andmeid isikupärastatud reklaamide jaoks.

Lisateavet leiate nende privaatsuseeskirjadest: https://policies.google.com/privacy. Lisadokumentatsiooni leiate siit: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Kasutatud küpsised Tüüp a. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised

Saajad

Kolmanda isiku teave: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Lisateavet selle teema kohta leiate siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

Kustutamine
Küpsise kehtivusaeg: kuni 24 kuud (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) c (kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks)
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) f (kui töödeldakse ülal kirjeldatud õigustatud huvi alusel)

 

3. MUUD PAKUTAVAD TEENUSED (ONLINE JA OFFLINE)

Lisaks meie veebilehe pelgalt informatiivsele kasutamisele pakume mitmeid muid teenuseid,mille tarbeks me teie isikuandmeid töötleme. 
Kui kasutame meie pakkumise konkreetsete funktsioonide jaoks lepingulisi teenusepakkujaid või soovime kasutada teie andmeid reklaami eesmärgil, teavitame teid sellest üksikasjalikult järgmistes allolevates protsessides.  


Valisime ja volitasime väliseid teenusepakkujaid hoolikalt. Nad on saanud meiepoolsed juhised ning neid kontrollitakse regulaarselt.  
Kui pakume koos oma partneritega müügikampaaniaid, loteriisid, lepinguid või samalaadseid teenuseid, siis võime avalikustada teie andmeid ka kolmandate isikutele Lisateavet on võimalik saada andmete esitamise ajal või alltoodud teenuste kirjelduses. 

Erinevalt punktist 1.2 on Beiersdorf teatud juhtudel allpool pakutavate teenuste haldur, mida on teile juba kommunikatsiooni osana esitletud. Kui seoses sellega viidatakse käesoleva privaatsuspoliitika sätetele, nt lingi kaudu, ja vastutav töötleja on märgitud, nt meili või flaieri jaluses/allkirjas, on see isik vastutav töötleja GDPRi artikli 4 lõike 7 kohaselt. 


Kui meie teenusepakkujad asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), võib toimuda rahvusvaheline andmeedastus. Selliste asjaolude tagajärgedest teavitame teid alljärgnevas teenuste kirjelduses. 


3.1 Kontakt/suhtlus/koostöö

Eesmärk ja teave  
Meiega suheldes ja/või koostööd tehes, näiteks meili teel, kontaktivormi kaudu meie kodulehel või andmevahetusplatvormil, olgu selleks kas tarbija, katseisiku, äripartneri või kliendina, hoiame ja töötleme teie edastatud andmeid (teie e-posti aadress, vajaduse korral teie nimi ja telefoninumber või vestluse käigus edastatud isikuandmeid) selleks, et näiteks vastata teie küsimustele ja päringutele või ärilise kirjavahetuse eesmärgil.

Kui võtate meiega tarbijana telefoni teel ühendust, võime teilt küsida, kas telefonikõne võib kvaliteedi tagamise ja koolitusmeetmete eesmärgil salvestada. Kui nõustute salvestamisega, töötleme kogu teavet, mida te meiega kõne ajal jagate (suhtluse sisu, võimaluse korral ka tundlikud (tervise)andmed, samuti teie telefoninumber ja muud isikuandmed).

Suhtlemise käigus tekkivate andmete töötlemisel on meil õigustatud huvi töödelda andmeid seadusest tulenevate nõuete kohaselt ettevõttesiseseks kontrolliks või olenevalt suhtlussoovist.

Saajad ja allikad
Terrorismi vastu võitlemiseks oleme seadusega kohustatud võrdlema sanktsioonide nimekirjadega. Seetõttu töötleme teie andmeid ka selleks, et täita nende nimekirjadega võrdlemise õiguslikke nõudeid. Peale selle töötleme teie andmeid Beiersdorfi kontsernis kuritegude ja muude väärtegude ennetamiseks ja uurimiseks, riskide hindamiseks ja kontrollimiseks, sisesuhtluseks ja halduseesmärkidel.

Kui olete äripartner, võrdleme teie andmeid eksitavate tarnijate avaldatud nimekirjadega (nt Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni ja Bundesanzeiger Verlag GmbH hoiatusnimekirjadega), et teha võimalike maksete kohta teadlik otsus. Samuti kontrollime regulaarselt mõnel juhul (nt lepingute sõlmimisel) teie krediidivõimet. Meie õigustatud huvi on finantsriski minimeerimine. Selleks teeme koostööd krediidiagentuuridega, kellelt saame vajalikud andmed. Selleks edastame teie nime ja kontaktandmed krediidiasutustele.

Kui olete äriklient või partner, võib osutuda vajalikuks teie isikuandmete edastamine potentsiaalsetele ostjatele ettevõtte tehingu raames. Hoolsuskontrolli käigus töödeldakse tavaliselt anonüümseks muudetud andmeid. Siiski võib konkreetsetel üksikjuhtudel osutuda vajalikuks isikuandmete töötlemine. Meie õigustatud huvi seisneb ettevõtte tehingu tegemises.

Edastame kogutud andmed ettevõttesisestele osakondadele töötlemiseks ja teistele Beiersdorfi kontserni kuuluvatele sidusettevõtetele või välistele teenuseosutajatele ja lepingulistele andmetöötlejatele (nt hosting, kõnekeskuse teenuseosutajad) nõutavatel eesmärkidel (nt kontaktide loomiseks, ärialane kirjavahetuseks ja klienditeeninduseks). Platvormi/majutuse pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena oleme nende pakkujatega kokku leppinud standardsetes lepingutingimustes kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Lisateavet selle teema kohta leiate siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Kustutamine ja vastuväide
Kustutame selles kontekstis tekkinud andmed, kui salvestamine pole enam vajalik, välja arvatud juhul, kui kehtivad seadusega ettenähtud hoiukohustused või tuleb järgida aegumistähtaegu.

Tarbijapäringute korral meie sisemise tarbijahaldustööriista kaudu kustutatakse isikuandmed tavaliselt ühe aasta möödudes. Erandina hoitakse andmeid kauem, kui need on vajalikud õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks.

Kõnede salvestisi hoitakse maksimaalselt 90 päeva.

Saate esitada nendele toimingutele vastuväiteid punktis 4 toodud nõuete kohaselt.

Õiguslik alus
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a koos isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 9 (2) a (nõusolek: telefoni salvestamine)

Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) b (töötlemisel lepingu või lepinguga sarnase olukorra kontekstis)

Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) c (kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks)

Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) f (kui töödeldakse ülal kirjeldatud õigustatud huvi alusel)3.2 Kampaaniad (nt loteriid, uuringud, tootekatsetused)
Kui osalete loteriides, uuringutes või sarnastes kampaaniates, kasutame teie edastatud isikuandmeid oma kampaaniate läbiviimiseks. Lisateavet eesmärkide kohta leiate asjakohastest kampaaniareeglitest. 
Edastame kogutud andmed töötlemiseks Beiersdorfi grupi asjaomaste sidusühingute ettevõttesisestele osakondadele või välistele teenusepakkujatele, lepingulistele töötlejatele (nt veebimajutusteenuste osutajatele, veoteenuste osutajatele, töötlemisteenuste pakkujatele) vastavalt nõutud eesmärkidele (nt kampaaniate läbiviimine). Veebimajutusteenuste või platvormi pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärinevatele andmetele. Asjakohase andmekaitsemeetmena oleme nende teenuste pakkujatega kokku leppinud lepingu tüüptingimuste suhtes kooskõlas GDPRi artikliga 46. Rohkem infot selle kohta leiate siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.


Teie andmed kustutatakse pärast lõplikku andmete töötlemist kampaania otstarbeks (vt osalemisreegleid), kui see ei ole vastuolus kinnipidamise või aegumistähtaegu käsitlevate seadusesätetega. 
Teie isikuandmete edastamine on vajalik lepingu täitmiseks. Te ei ole kohustatud oma isikuandmeid esitama. Kui te andmeid ei esita, ei ole teil võimalik kampaanias osaleda.


Lisateave on kättesaadav asjakohastes kampaaniareeglites. 
Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b reeglistike sätete täitmise osas ning GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a toimingute osas, mis ei ole vajalikud reeglistike sätete täitmiseks (nt konkursside võitjate andmete ja tööde avalikustamine) (Lepinguga sarnane olukord).

 

3.3 Hinnangud ja arvustused
 
Eesmärk ja teave
Kasutajad saavad edastada hinnanguid ja ülevaateid toodete ning protsesside kohta või anda muid hinnanguid veebisaidi pakkumuste raames kasutustingimuste kohaselt. Seetõttu kogume andmeid, mille olete meile esitanud sisu hindamise ja arvustuse kaudu.

Kui see veebisait nõuab tundlike andmete jaoks konkreetset nõusolekut, töötleme ka teie tundlikku terviseteavet (nt piltide või sisukirjelduse kaudu) või andmeid, mis paljastavad rassilist või etnilist päritolu, eriti mis puudutab nahaprobleemide korral sobivate toodete arvustusi.

Meie õigustatud huvi on, et kasutajad saaksid toodete kohta oma arvamust avaldada ja et need arvustused ilmuksid kolmandate isikute veebisaitidel pseudonüümseks muudetud kujul.

Kasutame teie esitatud andmeid oma kodulehel teie arvustuse ja hinnangu avaldamiseks ning hoidmiseks meie kasutustingimuste kohaselt. Teie arvustus avaldatakse teie hüüdnime/pseudonüümiga. Arvustusi võidakse enne avaldamist kontrollida. Jätame endale õiguse kommentaare kustutada, kui kolmandad isikud vaidlustavad selle kui ebaseadusliku. Lisateavet leiate meie kasutustingimustest.

Samuti kasutame teie esitatud andmeid oma õigustatud huvides, tagamaks, et teie ülevaatus ei põhine petturlikul käitumisel, automaatsetel programmidel ega robotitel. Seetõttu on võimalik, et saate oma e-posti aadressi kinnitamiseks kinnitusmeili, välja arvatud juhul, kui olete kasutajakonto kaudu sisse loginud.

Kasutatud küpsised: tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised

Saajad
Edastame kogutud andmed ettevõttesisestele osakondadele töötlemiseks ja teistele Beiersdorfi kontserni kuuluvatele sidusettevõtetele või välistele teenuseosutajatele, alltöövõtjatele (nt majutusteenuse osutajad, kliendihaldusteenuse osutajad, kolmanda isiku veebisaidid, pettuste ennetaja) nõutavatel eesmärkidel (veebisaidi avaldamiseks). Platvormi/majutuse pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena oleme nende pakkujatega kokku leppinud standardsetes lepingutingimustes kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Lisateavet selle teema kohta leiate siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Kustutamine ja vastuväide
Kasutajate isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks pärast kasutajakonto kustutamist või konkreetse taotluse peale. Nende kasutajate isikuandmed, kes on saanud ainult kinnitusmeili või kellel pole kasutajakontot, kustutatakse või muudetakse anonüümseks pärast kustutamistaotlust. Juba avaldatud arvustused jäävad tavaliselt avaldatud hüüdnime/pseudonüümi all nähtavaks, kui te just eraldi kustutamist ei taotle.

Õiguslik alus
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a koos isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 9 (2) a GDPR (nõusolek)
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel (õigustatud huvi)

 

3.4 Küsitlused

Eesmärk/teave:
Kui osalete küsitlustes või sarnastes kampaaniates, siis töötleme isikuandmeid nõusolekus kirjeldatud eesmärgil. Kogutud andmed hõlmavad küsimusi uuringu või muu sarnase kampaania kavandatud eesmärgi kohta, samuti teie kohta käivat täiendavat sotsiaaldemograafilist teavet. Te võite osaleda ilma ennast identifitseerimata, välja arvatud juhul, kui see on olnud nõusoleku osa.
Saajad:
Edastame kogutud andmed töötlemiseks asjaomastele siseosakondadele ja teistele Beiersdorf Groupi sidusettevõtetele või välistele teenusepakkujatele, lepingute töötlejatele (nt platvorm, veebimajutus, analüütikud) vastavalt vajalikele eesmärkidele (uuringute läbiviimiseks). Platvormi/veebimajutuse pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Sobiva kaitsemeetmena oleme nende pakkujatega kokku leppinud isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artiklile 46. Lisateavet selle teema kohta leiate siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Kustutamine:
Teie andmed kustutatakse pärast küsitluse või sarnase kampaania andmete lõplikku töötlemist (vt osalemistingimusi), välja arvatud juhul, kui see on vastuolus seaduses sätestatud säilitamiskohustuste või aegumistähtaegadega. Tavaliselt kustutatakse andmed kahe aasta pärast.
Õiguslik alus:
art. 6 (1) a, isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM) (nõusolekut).

 

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE NÕUSOLEKU ANDMISE VAIDLUSTAMINE VÕI TAGASIVÕTMINE

Kui olete nõustunud oma isikuandmete töötlemisega, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine mõjutab teie isikuandmete töötlemise lubatavust alates hetkest, mil te sellise avalduse teete.
Kui me tugineme teie isikuandmete töötlemisel huvide kaalumisele (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolekut)), võite sellise töötlemise suhtes esitada vastuväite. See kehtib juhul, kui töötlemine ei ole vajalik eelkõige lepingu täitmiseks teiega, nagu oleme kirjeldanud funktsioonide/teenuste kirjelduses. Sellise vastuväite esitamise korral palume teil esitada põhjused, miks me ei peaks teie isikuandmete töötlemist jätkama. Kui olete esitanud põhjendatud vastuväite, uurime olukorda ja kohandame andmete töötlemise või lõpetame selle või osutame mõjuvatele põhjustele, mille alusel töötlemist jätkame. 
Loomulikult võite igal ajal esitada vastuväite oma isikuandmete töötlemise suhtes reklaami ja andmete analüüsi otstarbel. Oma vastuväite saate meile esitada vastutava töötleja ülalmärgitud kontaktaadressile.  

 

5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE TEOSTAMINE

Kasutajal on õigus paluda andmete kustutamist või blokeerimist tervikuna või osaliselt, nõuda nende kättesaadavaks tegemist või taotleda meie töödeldavate isikuandmete parandamist. Konkreetse vormi kasutamine ei ole kohustuslik. Näiteks võite kirjutada meile e-kirja, saates selle aadressile nivea[at]beiersdorf.com, või kasutades meie veebilehel kättesaadavat kontaktivormi.

6. ANDMETE OHUTUS

Oleme rakendanud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta kasutaja andmeid kaotsimineku, muutmise või kolmandate isikute juurdepääsu eest. Meie rakendatavaid ohutusprotseduure parandatakse regulaarselt vastavalt tehnoloogia arengule.

7. TÄIENDAMINE JA MUUTMINE

Võime muuta või täiendada käesoleva privaatsusavalduse üksikuid osi kasutajat sellest eelnevalt teavitamata. Enne meie veebilehe kasutamist tuleb alati kontrollida privaatsusavaldust, et saada teavet praeguse oleku kohta, mida võidi muuta või täiendada.
Privaatsusavalduse olek November 2021