Põhiväärtused

Meie neli põhiväärtust on kujundanud meie organisatsiooni juba algusaegadest saadik ning on tuumaks ka täna. Need on meie tegevuse teejuhid ning tagavad, et mõistame asju Beiersdorfis üheselt. Põhiväärtused aitavad meil langetada igapäevaseid otsuseid ja on meie tegevuse mõõdupuud.       

 

  • Hoolimine – suhtume vastutustundlikult ja hoolivalt oma kolleegidesse, klientidesse, ühiskonda ja keskkonda.
  • Lihtsus – püüdleme selguse ja terviklikkuse poole, teeme otsuseid kiiresti ja pragmaatiliselt ning keskendume sellele, mis on oluline.
  • Julgus - oleme pühendunud julgetele eesmärkidele, näitame üles initsiatiivi, õpime oma vigadest ja näeme muutustes võimalusi.  
  • Usaldus - me ütleme, mida mõtleme, peame oma lubadusi ja kohtleme teisi austusega.